top of page
  • Berat Bey

Exchange Content Filter Config - Whitelisting Domains and Email Addresses in Exchange Server

Selamlar,

Exchange server üzerinde bazı email adreslerini veya domainleri bypass etmek, maillerin filtrelere takılmadan direk olarak iletilmesini, isteyebiliriz. Bunun için Exchange Sunucusu üzerinde email adreslerini beyaz listeye eklememiz gerekir. Unutulmamalıdır ki Mailbox ve Transport rolüne sahip sunucuda çalıştırılmalıdır. Yapınızda içerik filtreleme aktif değilse ilk önce aktif etmelisiniz.

Bunun için;

1- Exchange Management Shell'de altaki komut ile Content Filter (içerik filtreleme) açık mı kontrol edilir.

Get-ContentFilterConfig | Format-List Enabled, ExternalMailEnabled, InternalMailEnabled

2- Açık değil ise attaki komut ile aktif edilir.

Set-ContentFilterConfig -Enabled $true

Sadece External mailler için açmak isteniyorsa alttaki komut kullanılır.

Set-ContentFilterConfig -ExternalMailEnabled $true

3- Alttaki komutlar ile liste oluşturulur.

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains microsoft.com

Virgül ile ayırarak çoklu ekleme yapabiliriz. ;

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains abc.org.tr,fgh.com.tr,hjk.gov.tr,xyz.com

Sadece mail adresi için ekleme yapmak isteniyosa;

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenders berat@xyz.com

Var olan bir listeye ekleme yapmak için $list.add("xyz.com ") komutu kullanılır;

$list = (Get-ContentFilterConfig).BypassedSenderDomains

$list.add("domain1.com")

$list.add("domain2.com")

$list.add("domain3.com")

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains $list


4- Kontrol etmek için get-ContentFilterConfig ya da Get-ContentFilterConfig | Format-List Bypassed* komutları kullanılır.


14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

List all SMTP addresses with PowerShell

Get-Recipient -ResultSize Unlimited | Select-Object DisplayName,PrimarySmtpAddress, @{Name="EmailAddresses";Expression={($_.EmailAddresses | Where-Object {$_ -clike "smtp*"} | ForEach-Object {$_ -repl

Comments


bottom of page