top of page
  • Berat Bey

Exchange 2016 database migration "StalledDueToTargetContentIndexing" hatası çözümü

Exchange server 2016 üzerinde mailboxlarımızı farklı databaseler üzerinde tutmak isteyebiliriz. Migration sırasında StalledDueToTargetContentIndexing hatası alıyorsak çözümü alttaki gibidir.


- Hata aldığımızı kontrol etmek için "Get-MoveRequest -resultsize unlimited | Where-Object {$_.status -notlike “null”} | Get-MoveRequestStatistics | select DisplayName, StatusDetail, TotalMailboxSize, BytesTransferred, *Percent* | ft -auto" komutu ile kontrol edebiliriz.

- Sorunu çözmek için hedef veritabanındaki index'i kapatacağız. Migration tamamlandıktan sonra tekrar açacağız.

- Kapatmak için "Set-MailboxDatabase “DB01A” -IndexEnabled:$False" komutu kullanılır.

- Tekrar açmak için "Set-MailboxDatabase “DB01A” -IndexEnabled:$False" komutu kullanılır.
21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

List all SMTP addresses with PowerShell

Get-Recipient -ResultSize Unlimited | Select-Object DisplayName,PrimarySmtpAddress, @{Name="EmailAddresses";Expression={($_.EmailAddresses | Where-Object {$_ -clike "smtp*"} | ForEach-Object {$_ -repl

Comentarios


bottom of page