top of page
  • Berat Bey

Active Directory üzerine kayıtlı tüm bilgisayar ve sunucuların SID listesini görüntüleme

DC sunucusu üzerinde Powershell de alttaki Get-ADComputer komutu ile tüm SID'leri elde edebiliriz.Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name, SID


Referans: https://infrasos.com/find-sid-in-active-directory-users-and-computers-using-powershell/2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

EventID: 4740 A user account was locked out hatasını incleme

Domain ortamındaki bir kullanıcımızın hesabı kilitlendiğinde alttaki komutlar izleme yapılabilir. 1- SID numarasından kullanıcı adını bulabilmek için; wmic useraccount where sid="S-1-5-21-785398446-38

Comentários


bottom of page